Bel ons: 06-10292882 of stuur een e-mail: info@geovalk.nl

Geovalk Landmeetkunde heeft een scherp oog voor meetkunde

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte rechtshandelingen waarbij Geovalk betrokken is, alsmede op alle gevolgen daarvan, zijn de DNR2011 van toepassing. De DNR2011 gelden eveneens voor alle uit een overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten. Afwijkingen van de DNR2011 zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien bepaalde onderdelen van DNR2011 geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De in de DNR2011 genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn overeenkomstig en tevens afhankelijk van de dekking door onze verzekeraar. Geovalk accepteert geen claims boven de door onze verzekeraar uitgekeerde bedragen.